Forside

SOLID og host-udvikling

Igennem de seneste år har SOLID pricipperne vundet frem inden for objekt-orienteret software-design. Den primære grund til dette er, at principperne fører til software, der er mere fleksibel, nemmere at vedligeholde og udvide.

Men hvad gør man, når man udvikler på host i et proceduralt sprog? Kan man så ikke bruge SOLID principperne? Jo, det kan man godt - i en vis grad. I denne artikel vil jeg se hvilke af pricipperne man kan bruge og hvilke, der er sværere at overføre til en procedural verden.

SOLID er et akronym. De enkelte bogstaver stammer fra hvert sit princip i SOLID.

  • S står for Single Responsibility Principle. Ideen er, at en stump kode kun har ét ansvarsområde
  • O står for Open/Closed principle. En stump software skal være lukket for ændringer, men åben for udvidelser.
  • L står for Liskov Substitution Principle. Et objekt skal kunne erstattes af en undertype af objektet uden at ødelægge softwaren.
  • I står for Interface Segregation Principle. Mange klient-specifikke interfaces er bedre end ét generelt interface.
  • D står for Dependency Inversion Principle. Her er ideen at kode skal være afhængig af anden kode, der sjældent ændrer sig.

Om kilianconsult

Kilianconsult udvikler IT-systemer af høj kvalitet på .NET platformen, mainframe og mobil-platforme. En meget bred erfaring, skabt igennem mere end 30 år i IT-branchen, sikrer solide løsninger.

Curriculum vitae

quote3.png