Forside

Conway's lov og dens implikationer

Conway's lov siger at organisationer uvægerligt vil producere systemer, der afspejler kommunikationsstrukturerne i organisationen. D.v.s. at hvis man har to teams i organisationen, der hver er ansvarlig for en del af organisationens samlede system, så kan man forudsige hvor meget de to delsystemer vil kommunikere ved at kigge på hvor meget de to teams kommunikerer. Hvis de to teams kommunikerer meget, vil delsystemerne også kommunikere meget. Hvis de to teams ikke kommunikerer særligt meget, vil de to delsystemer heller ikke kommunikere særligt meget.

Det er især når to teams ikke kommunikerer særligt meget, men systemarkitekturen siger at delsystemerne burde kommunikere meget at man lægger mærke til Conway's lov. Så vil man se de to teams finde på forskellige måder at undgå at lade de to delsystemer kommunikere. Måske hører man begrundelser som "det er så besværligt at koordinere opgaver med dem" eller lignende. Og man vil typisk se at den kommunikation der er mellem de to delsystemer bliver lavet på en måde der minimerer behovet for kommunikation og koordinering. Fx dropper man at anvende typestærke kontrakter og anvender i stedet XML eller JSON uden at lægge sig fast på en kontrakt.

Ved at tage Conway's lov med i overvejelserne når man designer sine systemer, kan man bedre få systemer og organisation til at hænge sammen.

Hvis man vil imødegå utilsigtede problemer som følge af Conway's lov, er man nødt til at sørge for at systemarkitekturen og organisationen hænger sammen. Det kan man gøre på to måder. Enten kan man tage udgangspunkt i systemarkitekturen og indrette organisationen efter den. Eller man kan lave det, der kaldes en 'omvendt Conway' og tilpasse sin systemarkitektur til den eksisterende organisation. Man kan selvfølgelig også kombinere de to.

Som arkitekt vil jeg som regel anbefale at man tager udgangspunkt i systemarkitekturen. Men typisk møder man stor modstand, hvis man foreslår at ændre organisationen. Ofte er den eneste reelle mulighed at tilpasse arkitekturen til organisationen. Hvis det hverken er muligt at ændre organisationen eller lave en god arkitektur der passer til organisationen, må man have Conway's lov in mente, så man kan forudse hvor der kan opstå problemer i samspillet mellem organisation og arkitektur.

Om kilianconsult

Kilianconsult udvikler IT-systemer af høj kvalitet på .NET platformen, mainframe og mobil-platforme. En meget bred erfaring, skabt igennem mere end 30 år i IT-branchen, sikrer solide løsninger.

Curriculum vitae

quote3.png